Vi behandler alle former for gener i bevægeapparatet med eller uden henvisning fra læge. Vi har en bred erfaring indenfor manuelt behandling og benytter supplerende til dette elterapi i form af ultralyd, power laser og ESWT (chokbølge).

I flere tilfælde er træning den rette behandling. Det kan være i forbindelse med genoptræning efter en skade eller operation. Mange har gavn af træning som supplement til anden behandling

Træningen foregår i vores velindrettede træningssal med udstyr fra bl.a. TechnoGym.