Opstår der i forbindelse med behandling eller træning på klinikken en utilsigtet hændelse, er det vigtigt du kontakter klinikken. Utilsigtede hændelser bør registreres så vi og andre kan lære af det, og derved undgå det sker igen.

Nedenstående er der et link til en pjece fra Styrelsen for patientsikkerhed der omhandler utilsigtede hændelser.

Pjese om utilsigtede hendelser (003)